• Home
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

O nas

Dolnośląska Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym „Orlik” w Kudowie-Zdroju istnieje od roku 1990, tj. od chwili uruchomienia placówki.

Od września 2019 roku placówka poszerzyła swoją ofertę obejmując opieką dydaktyczną i opiekuńczo-wychowawczą dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 6 lat).

Dysponujemy 5 salami lekcyjnymi w tym w pełni zmodernizowaną pracownią komputerową z dostępem do Internetu, pracownią wychowania przedszkolnego z zapleczem sanitarnym, ekologiczną pracownią kształtowania wyobraźni (tzw. „Zielonym domkiem”), placem zabaw.

W grudniu 2020 roku placówka przystąpiła do programu „Aktywna tablica” i zakupiła 2 75’’monitory interaktywne, które podłączone do szybkiego Internetu stanowią bardzo atrakcyjną formę prowadzenia zajęć lekcyjnych i opiekuńczo-wychowawczych.

Szkoła zatrudnia nauczycieli i wychowawców (kadra pedagogiczna liczy łącznie 18 osób) oraz pracowników administracji. Dyrektorem szkoły jest pani Małgorzata Utyra, a w ubiegłych latach funkcję tę pełniła pani Ewa Bilińska i pani Teresa Syposz.

Grono pedagogiczne realizując treści i działania edukacyjne:

  • dba o wszechstronny rozwój indywidualny dziecka oraz jego rewalidację;
  • organizuje zajęcia wychowawczo-terapeutyczne rozwijające zainteresowania i osobowość dziecka;
  • dostosowuje proces nauczania i wychowania do specjalnych potrzeb i psychofizycznych możliwości dziecka.

Szkoła realizuje program szkoły podstawowej, nie pozostawiając bez opieki dydaktycznej i wychowawczej także młodzieży starszej. Poza realizacją programu staramy się uatrakcyjnić zajęcia, aby „uczyć bawiąc i bawić ucząc”. Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w środowych zajęciach fakultatywnych (kółkach zainteresowania) tj.:

  • kółko chemiczne,
  • kółko fotograficzne,
  • kółko „Młodego Naukowca”,
  • kółko kulinarne,
  • kółko plastyczne,


Stosowanie indywidualizacji w nauczaniu sprawia, że każdy uczeń ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań. Ponieważ pacjenci naszego szpitala pochodzą ze wszystkich stron Polski, dużą wagę przywiązujemy do zapoznania ich z pięknem Ziemi Kłodzkiej poprzez dużą ilość wycieczek, tak autokarowych, jak i pieszych, w ten sposób realizując także cel leczniczy (klimatoterapia, terenoterapia).

Tematyka regionalna jest obecna również na lekcjach przyrody, geografii, historii i na zajęciach fakultatywnych. Realizujemy ekologiczną ścieżkę międzyprzedmiotową do której scenariusze opracowała nauczycielka biologii pani Barbara Ryjewska oraz nauczyciele przedmiotowi.

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top