• Home
  • PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Zajęcia lekcyjne odbywają się:

Poniedziałek w godzinach od 8.45 do 12.55 (o godzinie 10.20 długa przerwa na drugie śniadanie)

Wtorek w godzinach od 15.00 do 16.45 (2 lekcje)

w godzinach od 16.55 do 18.25 kółka zainteresowań (w każdym tygodniu uczniowie uczęszczają na inne kółko)

 w godzinach od 19.00 do 20.00 zajęcia wychowawcze (gry i zabawy w klasach i na sali gimnastycznej)

Środa w godzinach od 15.00 do 18.25 (4 lekcje według planu)

 w godzinach od 19.00 do 20.00 zajęcia opiekuńczo- wychowawcze

Czwartek w godzinach od 8.45 do 12.55 (5 lekcji według planu)

Piątek w godzinach od 8.45 do 12.55 (5 lekcji według planu)

Sobota i niedziela – dni wolne od zajęć dydaktycznych.

            W czwartki i w piątki zajęcia dydaktyczne odbywają się równolegle z rehabilitacją.

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top