• Home
  • Nasze ścieżki przyrodnicze

Mamy powód do dumy!!!

Dzieci z naszej szkoły wzięły udział w konkursie „Nasze ścieżki przyrodnicze”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we współpracy z: Dolnośląską Biblioteką Pedagogiczną we Wrocławiu, Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych, Karkonoskim Parkiem Narodowym, Parkiem Narodowym Gór Stołowych.

RYWALIZACJĘ UKOŃCZYLIŚMY NA II MIEJSCU!!! Nasze zadanie polegało na wykonaniu makiety przestrzennej. Miała ona przedstawiać opracowaną przez uczniów, na podstawie ich wiedzy o naszym regionie, ścieżkę przyrodniczą. Tak oto prezentowała się nasza praca.

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top