• Home
  • PLAN PRACY PRZEDSZKOLA
  1. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku.
  • Rano :
  •  Zajęcia przedszkolne 8 :45  do  10:20                    
  •  Przerwa :  10:20  do  10:30

 rodzic odbiera dziecko na 10 min. przerwę          

               c)  Zajęcia przedszkola 10:30 do 12:55

     12:55 rodzic odbiera dziecko i zaprowadza na obiad

  • Popołudnie:
  1. Zajęcia przedszkolne  15:00  do  15:45  
  2. 15:45 – do 16:00

rodzic odbiera dziecko na 15 min. przerwę                                                       

  • Zajęcia  przedszkolne 16:00  do  18:25
  • 18:25  do  18:30   rodzic  odbiera 

    dziecko i prowadzi na  kolację

 19:00  do 19:55    zajęcia  wychowawcze, wspólne z  dziećmi  starszymi 

Rodzice odprowadzają swoje dziecko na rehabilitację

i przyprowadzają je po skończonej rehabilitacji do

przedszkola

                     DZIĘKUJĘ  ZA  WSPÓŁPRACĘ 😊

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top