• Home
  • „Wiosna ach to Ty”

SCENARIUSZ ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZYCH

Z WYKORZYSTANIEM TABLICY INTERAKTYWNEJ     DLA GRUPY III

Marzec 2021

DATA PRZEPROWADZONYCH ZAJĘĆ: 19.03.2021r.

MIEJSCE: Dolnośląska Szkoła Podstawowa Specjalna nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym „Orlik”

PROWADZĄCA: mgr Justyna Bąk

TEMAT: „Wiosna ach to Ty” – zabawy z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.

CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 minut

Cele ogólne:

·         Rozbudzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody oraz zwierząt żyjących w tym środowisku.

·         Wytworzenie pozytywnych relacji pomiędzy dziećmi, podkreślenie wartości szacunku i życzliwości względem kolegów i koleżanek.

·         Rozwijanie umiejętności współpracy z innymi dziećmi.

Cele szczegółowe:

Dziecko:

·         Jest w stanie wymienić gatunki roślin pojawiających się wraz ze zmianą pory roku.

·         Potrafi opisać zmiany zachodzące w przyrodzie.

·         Umie rozwiązać zagadki związane z pierwszym dniem wiosny.

·         Układając puzzle podnosi poziom percepcji wzrokowej.

Metody pracy:

·         rozmowa kierowana,

·         zadaniowo – czynnościowa,

·         zabawowa,

·         stymulowanie aktywności twórczej

Środki dydaktyczne: tablica interaktywna, wiersz Jana Brzechwy pt. „Przyjście wiosny”, prezentacja multimedialna w Power Point pt. „Oblicza wiosny”, przygotowane zagadki na wydrukowanych karteczkach, korzystanie ze stron internetowych takich jak:

– https://etechnologie.pl/kolorowanki

– (256) Antonio Vivaldi – „Wiosna” – YouTube

– https://www.jigsawplanet.com

I. Przebieg zajęć:

– Czynności organizacyjne związane z przygotowaniem zajęć (uruchomienie tablicy interaktywnej wraz z wszystkimi aplikacjami.

– Powitanie dzieci – zabawa na rozpoczęcie zajęć pt. „Iskierka”, „Rowerek”.

– Wprowadzenie do tematu związanego ze pierwszym dniem kalendarzowej wiosny, rozmowa kierowana w oparciu o wiersz Jana Brzechwy pt. „Przyjście wiosny”.                

Przyjście wiosny”

     Jan Brzechwa

Na­plot­ko­wa­ła so­sna,

że już się zbli­ża wio­sna.

 Kret skrzy­wił się po­nu­ro:
„Przy­je­dzie pew­nie furą”.

Jeż się na­je­żył sro­dze:
„Ra­czej na hu­laj­no­dze”.

Wąż syk­nął: „Ja nie wie­rzę.
Przy­je­dzie na ro­we­rze”.

Kos gwizd­nął: „Wiem coś o tym.
Przy­le­ci sa­mo­lo­tem”.

„Skąd zno­wu – rze­kła sro­ka –
Ja jej nie spusz­czam z oka
I w ze­szłym roku, w maju,
Wi­dzia­łam ją w tram­wa­ju”.

„Nie­praw­da! Wio­sna zwy­kle
Przy­jeż­dża mo­to­cy­klem!”

„A ja wam to do­wio­dę,
Że wła­śnie sa­mo­cho­dem”.

„Nie­praw­da, bo w ka­re­cie!”
„W ka­re­cie? Cóż pan ple­cie?
Oświad­czyć mogę krót­ko,
Przy­pły­nie wła­sną łód­ką”.

A wio­sna przy­szło pie­szo –
Już kwia­ty z nią się śpie­szą,
Już tra­wy przed nią ro­sną
I szu­mią: „Wi­taj wio­sno!”.

– Prezentacja multimedialna w programie Power Point – „Oblicza wiosny” (jaskółka, bocian, żaba, skowronek, słowik z dźwiękiem, pierwsze wiosenne kwiaty itd.)

II. Wspólne zabawy z dziećmi odnoszące się do tematu wiosny:

– „Wiosenne zagadki” – w oparciu o zdobytą wiedzę zawartą w przedstawionej prezentacji multimedialnej, dzieci losują zagadki z kosza wiklinowego, a następnie podchodzą do tablicy interaktywnej i łączą wylosowaną przez siebie zagadkę z poprawną odpowiedzią.

Zagadki:

1.Niedługo zima pryśnie, śnieg już przebiłem. (przebiśnieg)

2.Powrócił do nas z dalekiej strony, ma długie nogi i dziób czerwony. Dzieci się śmiały gdy go witały, żabki płakały przez dzionek cały. (bocian)

3.Gdy się chowa za chmury, świat staje się ponury, a weselej jest na świecie, kiedy śmieje się z góry. (słońce)

4.Nadchodzi po zimie, zielony dywan ściele wokół. Czy znasz imię tej pory roku? (wiosna)

5.Zwykle złote, białe albo fioletowe wychodzą spod ziemi…(krokusy marcowe)

6.W kropki ma spódnice, chętnie zjada mszyce. (biedronka)

7.Gniazdo z błota lepi po dachu okapem. Przylatuje z wiosna, aby uciec latem. (jaskółka)

8.One to zieloną wiosną, w parku na drzewach wyrosną. (listki)

9.Przyleciał szary ptaszek, nad polem zaśpiewał jak dzwonek. Znają go dobrze dzieci bo to jest… (skowronek)

10.Srebrne futerko mają wiosną i na każdej wierzbie rosną… (bazie)

11.Dobrze ją znamy z prześlicznej woni, kwitnie dzwonkami ale nie dzwoni. Zdobi nam lasy, więc jej nie zrywaj! Za to odpowiedz jak się nazywa. (konwalia)

12.Nietrudna jest to zagadka nazwa cukierka albo kwiatka. (irys)

– „Wiosenne pejzaże”  Układanie puzzli interaktywnych o tematyce wiosennej, każde dziecko wykonuje tą konkurencje na czas bez pomocy kolegów i koleżanek.

– „Kwiaty budzą się do życia” – zabawa ruchowa przy utworach Vivaldiego, dzieci skulają się i wyobrażają sobie, że są małymi nasionkami kwiatków. Nadchodzi wiosna i rosną, rozwijają się i wyciągają swoje listki do słońca, rozchylają swoje płatki (dzieci powoli rozchylają się jak nasionka aż do wyprostowania i stawania na palce, wyciągając ręce do góry). Lekko kołyszą się na wiosennym wietrze. Nadchodzi noc i chłód, zamykają swoje płatki.

III. Praca twórcza dzieci – „Portret wiosny” – interaktywne kolorowanki:

Dzieci odpowiadają na pytanie z jakimi kolorami kojarzy im się wiosna? Następnie w zespołach trzyosobowych malują przy tablicy wybrany szablon wiosennej kolorowanki.

IV. Zakończenie zajęć:– porządkowanie sali lekcyjnej,
– odkładanie materiałów i narzędzi od tablicy interaktywnej na wyznaczone miejsce,
– mycie rąk

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top