Wtorek i środa Poniedziałek, czwartek, piątek
8:00 pobudka
8:20-8:30 śniadanie
8.45-10.20 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
10:20-10:30 II śniadanie
10:30-12:55 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
13:00 obiad
13:30-15:00 cisza poobiednia
15:00 -15:45 zajęcia dydaktyczne

15:45-16:00 podwieczorek
16:00-18:25 zajęcia dydaktyczne
18:30-19:00 kolacja
19:00-20:00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
 8:00 pobudka
8:20-8:30 śniadanie
8:45-10:20 zajęcia dydaktyczne
10:20-10:30 II śniadanie
10:30-12:55 zajęcia dydaktyczne
13:00 obiad
13:30-15:00 cisza poobiednia
15:00 -15:45 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
15:45-16:00 podwieczorek
16:00-18:25 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze
18:30-19:00 kolacja
19:00-20:00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top