• Home
  • Zabawy dla przedszkolaków

Scenariusz zajęć dydaktycznych dla dzieci w wieku 3 – 6 lat  z zakresu edukacji przyrodniczej przeprowadzonych  nauczyciela Marię Strzygocką – Dechnik

Temat: Zabawy z wykorzystaniem tablicy multimedialnej – Bawimy się z Wiosną na łące!

Cele ogólne:

1.Kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie i porozumiewania się z rówieśnikami w zabawach zorganizowanych przez nauczyciela
2.Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania poleceń wydawanych przez nauczyciela.
3.Rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych.

Cele operacyjne:

W wyniku podjętej aktywności dziecko:

1. współdziała z grupą dzieci podczas tworzenia wspólnej pracy „Wiosenny motyl”

2. czeka na swoją kolejkę, aby przykleić kolorowy papier we właściwym miejscu tworząc wspólna pracę oraz wykonać zadanie na tablicy multimedialnej

3. rozpoznaje i nazywa zwierzęta (biedronka, motyl, pszczoła, mrówka, pasikonik, ślimak) żyjące na łące

Metody pracy:

·słowna – rozmowa, instrukcja, objaśnienia

·czynna – zadań stawianych do wykonania

·percepcyjne – obserwacja, pokaz

Formy organizacyjne:

·indywidualna

·grupowa

Środki dydaktyczne:
emblemat „małego pomocnika”, komputer, tablica multimedialna, ilustracje przygotowanedo pracy na tablicy multimedialnej, emblematy żabek (dla każdego dziecka) do zabawy ruchowej, długi sznurek w kolorze niebieskim, bębenek, ilustracje mieszkańców łąki: biedronki, motyla, pszczoły, mrówki, pasikonika, ślimaka, duża sylweta motyla (wycięta z szarego papieru), pudełko ze skrawkami kolorowego papieru, klej.

Literatura:

Opowiadanie A. Sójki „Niespodzianka biedronki”

Przebieg zajęć:

Nauczyciel wybiera, spośród dzieci, swojego „pomocnika”, który pomoże jej rozkładać przybory do zajęć.
Nauczyciel przebrany jest za biedronkę.

1. Zabawa zgadywanka – odkrywanka z wykorzystaniem tablicy multimedialnej “Co znajduje się na obrazku?” – nauczyciel pokazuje dzieciom przykryty obrazek przedstawiający wiosenną łąkę (przykryty jest nakładką z zasłoniętymi okienkami). Kolejno odsłania okienka. Dzieci próbują odgadnąć, co znajduje się na obrazku. Po odsłonięciu całego obrazka dzieci nadają mu tytuł. (Nauczyciel może podpowiedzieć, np.: „Łąka”, „Wiosna na łące”, „Spacer po łące”).

2. Rozmowa z dziećmi na temat obrazka:

·czy ktoś z Was był kiedyś na takiej łące?

·jak myślicie jaką porę roku przedstawia ten obrazek?

·czy lubicie się bawić na łące? Dlaczego?

·jak myślicie, jakie zwierzęta mieszkają na łące?

·a ja za kogo jestem przebrana (biedronka)

3. Zabawa z wykorzystaniem tablicy multimedialnej “Mieszkańcy łąki” – Na tablicy znajdują się obrazki przedstawiające wybranych mieszkańców łąki, złożone z połówek nie pasujących do siebie np. obrazek złożony z połowy motyla i połowy biedronki. Dzieci odszukują „prawidłową połówkę” i dopasowują do właściwego obrazka. Po ułożeniu, nazywają zwierzątko, które przedstawia obrazek (motyl, biedronka, mrówka, pszczoła, ślimak).

4. Zabawa ruchowa “Przestraszone żabki”. Dzieci – żabki skaczą po dywanie w różnych kierunkach dookoła stawu ułożonego ze sznurka. Mocne uderzenie w bębenek sygnalizuje nadejście bociana. Przestraszone żaby jak najszybciej wskakują do stawu i nieruchomieją. Dwa uderzenia w bębenek sygnalizują odejście bociana, żabki mogą ponownie skakać.

5. Słuchanie opowiadania nauczyciela (przygotowanego na podst. opowiadania A. Sójki
pt: “Niespodzianka biedronki”) – podczas opowiadnia nauczyciel nie mówi nazw zwierząt, w nim występujących, ale pokazuje ilustracje. Dzieci dopowiadają brakujące słowa – nazwy zwierząt, tworząc dalszy ciąg opowiadania.

Na jednym skraju łąki stał ul. Mieszkały w nim pszczoły. Na drugim skraju łąki było mrowisko. Mieszkały w nim mrówki. A na łące pod kwiatkiem żyła biedronka. Pszczoły przez cały dzień zbierały nektar z kwiatów, mrówki pracowicie budowały swoje mrowisko, a biedronka wygrzewała się w promieniach słońca.
-Dlaczego nic nie robisz, biedronko? Powinnaś zbierać nektar – mówiły pszczoły.
-Przestań leniuchować. Buduj z nami mrowisko. Nie można cały dzień drzemać pod kwiatkiem – pouczały mrówkiBiedronka zaś siedziała pod listkiem i myślała… Myślała tak długo, aż wymyśliła niespodziankę dla pszczół i mrówek. Poleciała najpierw do motyla.
-Motylu, motylu, pomożesz mi?-zapytała. Motyl obiecał pomóc. Następnie udała się do pasikonika.
-Pasikoniku, pasikoniku, pomożesz mi? – zapytała. Pasikonik obiecał pomóc. Biedronka poprosiła także o pomoc ślimaka, a potem wszyscy zabrali się do pracy.
W czasie, gdy pszczoły zbierały nektar, a mrówki budowały mrowisko, oni rozwieszali girlandy pod listkami i drzewami i dekorowali polankę kwiatkami. Kiedy już wszystko było gotowe, biedronka poleciała zaprosić pszczoły i mrówki na wielki bal!!
Wieczorem mieszkańcy łąki wesoło się bawili. Pasikonik przygrywał im do tańca, a ślimak– powoli, jak to ślimak – przygotowywał napoje.
-Niech żyje biedronka – zawołały na koniec pszczoły i mrówki i odtąd nie namawiały jej już do zbierania nektaru albo budowania mrowiska.

6. Rozmowa z dziećmi na temat opowiadania:

·jakie zwierzęta mieszkały na łące?

·co robiły pszczoły, mrówki, biedronka?

·o co poprosiły biedronkę pszczoły i mrówki?

·na jaki pomysł wpadła biedronka?

·co odbyło się na łące? Kto był na balu?

7. Praca zbiorowa „Wiosenny motyl”. Na dywanie rozłożona jest duża sylweta motyla, wyciętego
z szarego papieru. Skrzydła podzielone są na małe części, które oznaczone są kolorem. Każde dziecko, po kolei, losuje skrawek kolorowego papieru i przykleja do skrzydła motyla oznaczonego tym samym kolorem. W ten sposób wypełniają się całe skrzydła motyla.

8. Zakończenie zajęć. Podziękowanie dzieciom za udział. Zorganizowanie wystawy na wspólnie wykonaną pracę.

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top