Budynek Dolnośląskiej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym “Orlik“ Dolnośląska Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym “Orlik“ Budynek Dolnośląskiej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym “Orlik“ Dolnośląska Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 4 przy Szpitalu Rehabilitacyjnym Hematologicznym “Orlik“

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top