• Home
  • Szkoła dla Was – школа для вас

Link do formularza internetowego służącego zbieraniu zgłoszeń wolontariackich

https://form.govtech.gov.pl/ankieta/713146/szkoladlawas-zapisz-sie-do-edukacyjnej-pomocy-ukrainie.html

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top