• Home
 • Zdrowy tryb życia

Nauczyciel: Adriana Proc

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze , Grupa IV

Temat zajęć: Zdrowy tryb życia.

Cele terapeutyczne:

 • wzbudzanie zainteresowania dotyczącego zdrowego trybu życia,
 • kształtowanie umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego,

Formy organizacyjne:

 • grupowa jednolita,
 • indywidualna

Metody pracy:

 • poglądowa ( film)
 • ,, Burza mózgu”,
 • pogadanka,
 • praktycznego działania (ćwiczenia angażujące uczniów)
 • Środki dydaktyczne:
 • tablica interaktywna,
 • materiał filmowy na You Tube ,, Żyj smacznie i zdrowo- 10 zasad zdrowego odżywiania”,
 • puzzle-,, Piramida żywienia”( www.jigsawplanet.com),
 • wykreślanka wyrazowa ( opracowanie własne na www.wordwall.net),
 • rozsypanka wyrazowa dot. odżywiania ( opracowanie własne na www.wordwall.net),
 • rysunek z opisem( opracowanie własne na www.wordwall.net).

Przebieg zajęć:

I FAZA WSTĘPNA

 1. Zapoznanie z tematem  zajęć i celami.
 2. ,, Burza mózgu”- zdrowy tryb życia

II FAZA GŁÓWNA

 1. Prezentacja filmu na You Tube ,, Żyj smacznie i zdrowo- 10 zasad zdrowego odżywiania”.
 2. Układanie puzzli ,, Piramida żywienia”.
 3. Wykreślanka wyrazowa.
 4. Rozsypanka wyrazowa.

III FAZA KOŃCOWA

1. Podsumowanie zajęć i sprawdzenie wiedzy uczniów dot. zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu. Zastosowanie rysunku z opisem.

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top