W JAKICH SALACH MAMY LEKCJE ???

PRZEDSZKOLE      – SALA NR 106

KL. I, II, III              – SALA NR 4

J.POLSKI                – SALA NR 1

J. ANGIELSKI         – SALA NR 1

MATEMATYKA     – SALA NR 2

BIOLOGIA             – SALA NR 2

HISTORIA              – SALA NR 3

WOS                      – SALA NR 3

GEOGRAFIA         – SALA NR 3

PRZYRODA           – SALA NR 3

J. NIEMIECKI        – SALA NR 5

RELIGIA                 – SALA NR 5

CHEMIA                – SALA NR 5

FIZYKA                   – SALA NR 5

GDZIE BĘDĄ  ODBYWAŁY SIĘ KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ?

KÓŁKO  KULINARNE – SALA NR 5

KÓŁKO CHEMICZNE  –  SALA NR 1

KÓŁKO FOTOGRAFICZNE – SALA NR 3

KÓŁKO MŁODEGO NAUKOWCA – SALA NR 2

KÓŁKO PLASTYCZNE – SALA NR 4

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top