KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ

(w każdy wtorek)

  1. Kółko plastyczne – w ramach tego kółka uczniowie często przygotowują prace na konkursy pozaszkolne.
  2. Kółko chemiczne – zajęcia polegają na przeprowadzaniu prostych eksperymentów i doświadczeń.
  3. Kółko fotograficzne – uczniowie zapoznają się z historią fotografii, wykonują samodzielnie zdjęcia o różnej tematyce.
  4. Kółko polonistyczne – podczas zajęć uczniowie redagują krótkie artykuły o życiu naszej szkoły oraz realizują projekty plastyczno-literackie.
  5. Kółko kulinarne – uczniowie smażą, pieką, gotują i zjadają pyszności własnej produkcji.
  6. Kółko „Młodego naukowca” – uczniowie poznają osobliwości przyrody ożywionej i nieożywionej za pomocą mikroskopów optycznych.

WYCIECZKI SZKOLNE

W RAMACH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

1 Eko-centrum w Kudowie-Zdroju (interaktywne muzeum poświęcone przyrodzie Parku Narodowego Gór Stołowych)
2 Park zdrojowy z pijalnią wód mineralnych w Kudowie-Zdroju
3 Muzeum zabawek w Kudowie-Zdroju
4 Kaplica czaszek w Czermnej (obok Kudowy-Zdroju)
5 Ruchoma szopka w Czermnej (prywatna izba poświęcona szopce bożonarodzeniowej)
6 Skansen „Na szlaku ginących zawodów” w Czermnej (pokaz toczenia glinianych naczyń, mini zoo, degustacja chleba tradycyjnego wypieku)
7 Muzeum papiernictwa w Dusznikach –Zdroju (warsztaty z ręcznego czerpania papieru, zwiedzanie muzeum)
8 Piesza wycieczka do rezerwatu przyrody „Błędne skały” (przejście labiryntem skalnym oraz podziwianie panoramy gór z punktów widokowych)
9 Kłodzko – kino

PLAN ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Zajęcia lekcyjne odbywają się:
Poniedziałek w godzinach od 8.45 do 12.55 (o godzinie 10.20 długa przerwa na drugie śniadanie)

Wtorek w godzinach od 15.00 do 16.45 (2 lekcje) w godzinach od 16.55 do 18.25 kółka zainteresowań (w każdym tygodniu uczniowie uczęszczają na inne kółko) w godzinach od 19.00 do 20.00 zajęcia wychowawcze (gry i  zabawy w klasach i na sali gimnastycznej)

Środa w godzinach od 15.00 do 18.25 (4 lekcje według planu) w godzinach od 19.00 do 20.00 zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

Czwartek w godzinach od 8.45 do 12.55 (5 lekcji według planu)

Piątek w godzinach od 8.45 do 12.55 (5 lekcji według planu)

Sobota i niedziela – dni wolne od zajęć dydaktycznych.

W czwartki i w piątki zajęcia dydaktyczne odbywają się równolegle z rehabilitacją.

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top