• Home
  • Majątek szkoły

2021 rok stan na 31.12.2021

pozostałe środki trwałe – wyposażenie 385.420,33 zł

środki trwałe -plac zabaw 63.814,86 zł

wartości niematerialne i prawne 1.513,07 zł

2020 rok stan na 31.12.2020

pozostałe środki trwałe – wyposażenie 405.899,07 zł

środki trwałe -plac zabaw 63.814,86 zł

wartości niematerialne i prawne 6.769,07 zł

2019 rok stan na 31.12.2019

pozostałe środki trwałe – wyposażenie 368.149,38 zł

środki trwałe -plac zabaw 63.814,86 złwartości niematerialne i prawne 6.769,07 zł

2018 rok stan na 31.12.2018

pozostałe środki trwałe – wyposażenie 393.023,16 zł

środki trwałe -plac zabaw 63.814,86 zł

wartości niematerialne i prawne 10.815,07 zł

MISJA I WIZJA SZKOŁY

MISJA SZKOŁY

Zapewnić uczniom, podczas miesięcznego turnusu, urozmaiconą naukę w przyjemnej atmosferze, z naciskiem na naukę ze zrozumieniem, dbając jednoczenie o rehabilitację i rozwój psychiczny dziecka.

WIZJA SZKOŁY

Przyjazna placówka, wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz zaplecze rekreacyjne, zatrudniającą wykwalifikowaną kadrę, która tworzy dobrą atmosferę dla dzieci i dla samych siebie.

Back to top